Yrityksen kotisivujen tärkeys

Moni yritys pohtii parhaillaan omien nettisivujen tarvetta ja merkitystä tilanteessa, jossa sosiaalinen media on ainakin osin muodostunut korvaavaksi tiedonkulun ja markkinoinnin väyläksi. Facebook, blogit ja Twitter ovat kanavia, joiden kautta tieto leviää nopeasti ja tehokkaasti. Sosiaaliseen mediaan panostaminen on saattanut tarkoittaa yrityksissä perinteisten nettisivujen satsaamisen vähenemistä. On kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaalinen media ei voi korvata niitä etuja, joita perinteiset hyvin toteutetut nettisivut yritykselle mahdollistavat.

Hyvin toteutetuilla nettisivuilla on lukuisia hyötyjä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakaskuntaansa kasvattamaan pyrkiville yrityksille. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi, jonka avulla edistää yrityksen nettisivujen löytymistä ja mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa, kuten Googlessa. Toiseksi etsiessään tietoa yrityksestä ja yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista ihmiset arvostavat monipuolisia ja informatiivisia nettisivuja yksinkertaista blogisivua tai Facebookin fanisivua enemmän. Varsinaisten nettisivujen tarjoamat mahdollisuudet ja muunneltavuus ovat monin verroin paremmat ja monipuolisemmat kuin sosiaalisen median standardisivujen. Omilla nettisivuilla tieto, kuvat ym. aineisto ovat paremmin turvassa ja hallittavissa kuin sosiaalisen median yritysten ylläpitämillä ilmaissivuilla.

Paras ratkaisu useimmille yrityksille on räätälöidä sellainen verkkonäkyvyys ja -markkinointi, joka yhdistää omat nettisivut sosiaalisen median täydentäviin kanaviin. Hyvin toteutetut, informatiiviset ja riittävästi ylläpidetyt nettisivut antavat yrityksestä hyvän ja luotettavan kuvan asiakkaalle sekä ovat keskeinen osa yrityksen markkinointia. Facebook-sivu ja blogi voivat toimia rinnalla ajankohtaisten asioiden, kuten uusien tuotteiden ja kampanjoiden viestinnässä. Niiden tehtävänä on samalla ohjata liikennettä eli asiakkaita varsinaiselle nettisivulle.