Verkkosivusuunnittelun trendit 2015

Verkkosivujen suunnittelu- ja kehittelytyössä pyritään jatkuvasti paranevaan käyttäjäkokemukseen sivustojen selailussa, selauslaitteesta riippumatta. 2015 keskeiset trendit noudattelevat viimevuosina suosituksi tulleita suunnittelun linjoja.

Mobiiliselailun eli puhelimilla ja tableteilla tehtävän nettiselailun lisääntyessä vuosi vuodelta, responsiivisuudesta on noussut yksi keskeisimmistä huomioonotettavista tekijöistä ja suunnittelun lähtökohdista. Responsiivisuudella tarkoitetaan sivun skaalautumista lukukokemuksen häiriintymättä ja sisältöominaisuuksien kärsimättä erikokoisille näytöille, aina pöytäkoneesta kännykkään. Myös typografiat eli tekstit ja käytetyt fontit suunnitellaan nyt huomioimaan erilaiset selailulaitteet aiempaa paremmin. Sivuston mukautuvuus laitteesta toiseen onkin yksi pysyväisluontoisista verkkosivusuunnittelun trendeistä.

Pienet hienovaraiset animoinnit sivuilla, jotka aktivoituvat hiiren tai sormen liikuttelun mukaan, ovat lisääntyvä ja käyttäjäkokemuksen miellyttävyyttä parantava tekijä. Tällaisia ovat esimerkiksi värisävyn vaihtuminen tai tekstin korostuminen. Myös vuorovaikutteisuus on palaamassa sivustoille, tosin aiempaa hienovaraisempana ja käyttäjää pikemminkin palvelevana, ei selauskokemusta häiritsevänä ominaisuutena.

Niin sanotut yhden sivun sivustot, joissa edetään selaamalla tai vierittämällä sivua alaspäin ilman uusille sivuille klikkautumista, ovat edelleen vahvistuva trendi. Tällaisen sivutyypin etuna on ennen kaikkea nopeus, mikä on merkittävä hyöty juuri mobiiliselaamisessa. Klikkailu on ylipäätään vähenemässä. Haamunäppäimien eli sellaisten painikkeiden käyttö, joissa taustakuva näkyy näppäimen läpi, kuuluu myös uusimpiin trendeihin. Samoin suositaan tyyliä, jossa jokin kiinteä elementti, kuten sivu- tai ylävalikkopalkki, seuraa selauksen mukana sivulla eteenpäin liikuttaessa.

Verkkosivujen visuaalinen ilme on yksinkertaisuutta korostava. Suuret taustakuvat ja videot toimivat aloitussivuina. Tekstivalikot on istutettu kuvan ylä- tai alareunaan. Minimalistiseen ulkoasuilmeeseen on 2015 trendeissä tulossa kuitenkin pientä lisätehostusta: hillityt varjostukset, liukuvärjäykset ja kolmiulotteisuudet ovat tulossa takaisin.