Verkkosivujen värivalinnat

Verkkosivuilla käytetyt värivalinnat eivät ole lainkaan yhdentekeviä. Värit luovat vahvasti mielikuvaa ja vaikutelmaa yrityksestä tai markkinoitavasta tuotteesta. Värien käyttö onkin osa brändin rakennusta, joka voi olla hyvinkin tietoista. Väreihin liittyvää psykologiaa hyödynnetään jo ainakin suurten yritysten verkkoviestinnässä ja yritysilmeen luomisessa. Väreihin liittyvään psykologiaan ja vaikutelmiin on hyvä perehtyä omien nettisivujen toteutuksen yhteydessä, jotta niistä välittyvä viesti olisi juuri toivotunlainen. Oikeat värivalinnat verkkosivuilla saattavat auttaa tuotteen tai palvelujen menestyksekkäässä markkinoinnissa.

Värit vaikuttavat ja vetoavat eritavoin eri kohderyhmiin. Eri kulttuureissa, ikäryhmissä ja sosioekonomisissa ryhmissä värit ja väriyhdistelmät saavat eri merkityksiä. Myös alakulttuureilla ja vähemmistöillä on omat värikoodinsa. Yleisesti ottaen lapsia ja aikuisia miellyttävät eri värit, samoin kuin naisia ja miehiä. Pohjolan kansat mieltyvät viileisiin hillittyihin väreihin, kun taas etelämpänä, lähempänä päiväntasaajaa, kirkkaat ja voimakkaat värit ovat suosiossa. Toiset värit, kuten vihreä ja sininen, rauhoittavat, kun taas keltainen ja punainen nostattavat energiaa. Kohderyhmänsä tunteva ja tarkkaan määrittänyt verkkosivujen tekijä ottaa värivalinnoissaan tai koko yritysilmeen luomisessa huomioon kohderyhmäänsä tyypillisimmin miellyttävät värit.

Kansainvälisesti toimiva tai tiettyihin maihin markkinointiaan suuntaava voi huomioida kulttuuriset ja maantieteelliset suuntaukset värivalinnoissaan. Verkkosivujen tekijä voi myös pohtia millaista tunnetilaa hän haluaa valitulla värimaailmalla käyttäjissä saada aikaan. Harmaan sävyt mielletään usein alakuloisiksi, kirkkaat värit taas iloisiksi ja innostaviksi. Toisaalta kirkkaat värit runsaasti käytettynä voivat myös ärsyttää ja tehdä levottomaksi. Neutraalit ja vaaleat värit ovatkin usein varmin valinta laajoille yleisöille suunnatuilla yleissivustoilla.