Näin tunnistat laadukkaan graafisen suunnittelijan

Graafinen suunnittelu ja visuaalisen ilmeen luominen ovat tärkeässä osassa tasokkaiden verkkosivujen tekemistä. Nettisivujen ulkoasu ja ilme luovat heti mielikuvaa yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista sekä niiden laadusta. Nettisivujen grafiikkaa mietittäessä ja suunnittelijaa valittaessa tulee huomioida nettisivujen kokonaisuus ja niiden toimintalogiikka. Pelkästään houkutteleva ja näyttävä ulkoasu eivät sinällään takaa sivujen käyttömukavuutta tai edistä yrityksen myyntitavoitteita.

Verkkosivujen suunnittelijan valinnassa kannattaa pitää mielessä sivuston tarkoitus ja tavoitteet sekä sivuston toteutettavuus ja ylläpito. Mainostoimiston graafinen suunnittelija osaa todennäköisesti suunnitella näyttävän visuaalisesti hienon ulkoasun sivustolle. Teknisesti osaava suunnittelija ymmärtää myös, mitä ulkoasun toteutus vaatii teknisesti ja ottaa tämän huomioon suunnitelmassaan. Visuaalinen osaaminen ja tekninen tietotaito kulkevatkin käsikädessä.

Nettisivujen graafisten elementtien tulee olla sellaisia, että jo niiden osalta huomioidaan muun muassa hakukoneoptimointi, hakuosumat ja siten sivuston löydettävyys. Menestyksekkäimmät nettisivut ovat usein riittävän yksinkertaisia ja käyttöominaisuuksiltaan helppoja. Käytettävyys ja selkeys ovatkin usein tärkeämpiä kuin ulkoasun hienoudet. Kokonaisvaltaisesti ajatteleva suunnittelija ottaa huomioon nämä seikat.

Suunnittelijoiden välillä kannattaa tehdä vertailuja. Halvin tai kallein on harvoin paras ratkaisu. Hyvä nettisivusto voi olla sekä hyvännäköinen että käyttöominaisuuksiltaan joustava ja muunneltava. Sivustoratkaisua ja toimittajaa valittaessa on hyvä varmistaa, että sivujen hallintajärjestelmä on riittävän yksinkertainen päivittää ja mahdolliset muutokset ovat toteutettavissa tarvittaessa helposti. Monimutkaiset ulkoasuelementit saattavat aiheuttaa jatkossa ongelmia ja lisäkustannuksia sekä sitoa tilaajan turhankin tiiviisti sivujen toimittajaan.