Loisinko verkkosivut itse vai palkkaisinko ammattilaisen?

Verkkosivut olisi saatava pystyyn, mutta pohdintaa aiheuttaa, tehdäkö sivut itse vai teettäisikö ne ammattilaisella. Houkuttelevinta itse tehtävissä nettisivuissa on ajatus rahansäästöstä ja sivujen hallinnan pysymisestä omissa käsissä. Itse tehtäessä voisi siis säästää rahaa, mutta ammattilaiselta saa varmemmin hyvää jälkeä ja todennäköisesti nopeammalla aikataululla. Lopulta kokonaiskustannukset ja kuhunkin tarpeeseen paras ratkaisu riippuu monestakin eri seikasta. Valintaa tehtäessä on kannattavaa huomioida ainakin seuraavia tekijöitä:

Mihin tarkoitukseen verkkosivut luodaan? Onko kyseessä yrityksen kotisivut, omaan toiminimeen vai harrastustoimintaan, kuten esimerkiksi yhdistystoimintaan liittyvät sivut?

Aloitteleva yrittäjä pohtii usein talousresurssejaan tarkkaan, mutta omien sivujen pystyttäminen itse saattaa viedä myös merkittävästi aikaresursseja. Täten tee-se-itse-valinta ei ole ajanhallinnallisesti tai loppupeleissä taloudellisestikaan järkevää, varsinkaan tilanteessa, jossa yrittäjä joutuu muutenkin tekemään pitkää päivää. Jos henkilöllä ei ole tavallista parempia atk-taitoja sekä kokemusta tai hyvää ymmärrystä verkkosivusuunnittelusta, on usein parempi ottaa mukaan ammattilainen huolehtimaan prosessin sujuvuudesta laadukkaiden sivujen toteuttamiseksi.

Vaikka monet nykyiset kotisivujen tekemiseen suunnitellut ohjelmat ja blogipohjat houkuttelevat amatööriäkin kokeilemaan siipiään nettisivujen tekoon, on todennäköistä, että lopputuloksena on haasteita, joissa tarvitaan lopulta maksullista ammattiapua. Aloitteleva nettisivujen tekijä ei ehkä osaa ottaa huomioon kaikkia hyvin käyttäjäänsä palvelevan sivuston ominaisuuksia eli ajatella käyttäjäystävällisyyttä. Jos näitä ominaisuuksia ei osata toteuttaa, voi tuloksena olla kankea sivusto, josta kävijä ei löydä helposti etsimäänsä tietoa, jos löytää sivustolle ylipäätään. Varsinkin, jos kyseessä on kaupallisiin tarkoituksiin suunnattu yrityssivusto, sivuston löydettävyys, käyttömukavuus, ulkoasu ja informatiivisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia.