Haluatko graafiseksi suunnittelijaksi?

Graafista suunnittelua voidaan luonnehtia mielikuvien luomiseksi visuaalisin keinoin. Tyypillisimmillään graafinen suunnittelu on kuvan ja tekstin toimivaa yhdistelyä tilaajan tarpeiden mukaista tyyliä ilmentäen. Graafinen suunnittelu voi olla perinteisten painotuotteiden kuten, julisteiden, esitteiden tai logojen suunnittelua, tai sähköisen mainos- ja markkinointiviestinnän toteuttamista, kuten nettisivujen ja nettikampanjoiden suunnittelua.

Mitkä ovat hyvän graafisen suunnittelijan ominaisuuksia? Graafiselle suunnittelijalle on ehdottomasti eduksi taiteellinen ja visuaalinen silmä, vaikka erityisen taiteellinen tai hyvä piirtäjä ei tarvitsekaan olla. Hyvä graafinen suunnittelija on luova ja ymmärtää väri- sekä muoto-oppia. Hänellä on silmää sille, mikä näyttää hyvälle.

Mainostoimistotyössä, jossa toimitetaan tilaustöitä asiakkaille, tulee suunnittelijan olla yhteistyökykyinen ja pyrkiä sovittamaan asiakkaan toiveet omaan ammattilaisnäkemykseensä. Oli kyse sitten visuaalisen ilmeen luomisesta verkkosivuille tai koko yrityksen markkinointitarpeisiin. Tilaajan näkemys saattaa poiketa paljonkin suunnittelijan omasta näkemyksestä. Tällöin tulisi osata jättää omat taiteelliset visiot syrjään ja etsiä asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua tämän määrittämillä toiveilla ja reunaehdoilla. Asiakkaat ovat todennäköisesti hyvin erilaisia, minkä vuoksi muuntautumiskyky ja kyky luoda hyvinkin erilaisia ilmeitä on graafisessa suunnittelussa tärkeää.

Nettisivujen suunnittelu edellyttää graafiselta suunnittelijalta jossain määrin teknistä ymmärrystä siitä, mitä jonkin graafisen elementin toteutus vaatii esimerkiksi sivuston koodaamisen kannalta ja miten eri tekniset ratkaisut vaikuttavat sivuston käytettävyyteen. Graafinen suunnittelu on tänä päivänä monipuolisia tietoteknisiä taitoja edellyttävää. Erilaiset kuvankäsittely- ja tekstintaitto-ohjelmat tulee hallita vähintäänkin sujuvasti.