Digimarkkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot

Jotta yritys tulisi tunnetuksi uusille asiakkaille, on panostettava markkinointiin tavalla tai toisella. Markkinointi tarkoittaa ytimessään mainostamista ja ilman sitä yrityksesi jää suurella todennäköisyydellä suhteellisen tuntemattomaksi.

Markkinointikanavia on monia, mutta ne jakautuvat kahteen ryhmään: digitaaliseen markkinointiin ja perinteiseen markkinointiin. Digitaaista markkinointia ovat käytännössä kaikki markkinointi, joka tapahtuu sähköisessä muodossa, eli muun muassa sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointi, kotisivut, bannerit, affiliatemarkkinointi ja muut vastaavat. Perinteistä markkinointia ovat esimerkiksi tv- ja radiomainonta, lehtimainokset, mainoslehtiset, puhelinmyynti ja muu suoramarkkinointi, mainoskyltit ja käyntikortit. Eli kaikki mikä ei ole suoranaisesti digitaalista.

Molemmissa tavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Perinteisen markkinoinnin edut ovat sen virallisuus ja levinneisyys myös internetiä vähemmän käyttäville. Esimerkiksi radiota kuuntelee edelleen valtaosa autoilijoista, bussi- ja rekkakuskeista, huoltoasemien työtekijöistä, siivoojista, pyöräilijöistä ja ikäihmisistä.

Nopea ja hauska radiomainos voi viedä yrityksen pitkälle, mutta ongelmina ovat perinteisen markkinoinnin hintavuus ja kova kilpailu. Tutkimusten mukaan mainoksen täytyy vakuuttaa kuuntelija viidessä sekunnissa, tai peli on menetetty. Kanava vaihtuu erityisen nopeasti silloin, jos kuulijan mielestä ärsyttävä mainos toistuu kanavalla liian usein. Tästä meillä kaikilla on varmasti kokemusta. Eräs perinteisen markkinoinnin tapa ovat myös liikelahjat, jotka ovat voimakas tapa saada asiakkaita yritykselle. Liikelahjoja ei digimarkkinoinnissa ole mahdollista käyttää hyväksi mainostamisessa. Liikelahjoja voi tilata nykyaikana helposti netistä, esimerkiksi Axonprofil -sivustolta.

Digimarkkinoinnin hyviä puolia taas ovat sen edullisuus ja mukautuvuus. Digitaalisessa mediassa on mahdollisuus keskustella asiakkaan kanssa reaaliajassa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla, kun taas perinteisessä mediassa asetelma on toinen: yritys mainostaa ja mainoksen näkijä ottaa mainoksen vastaan, mutta keskustelua ei synny sille sopivan kanavan puutteen takia.

Digimarkkinoinnissa tätä ongelmaa ei ole. Digimarkkinoinnissa mainostajan on mahdollista myös seurata tarkasti ja helposti tilastoja siitä, miten kukin mainoskampanja suoriutui ja määrätä tarkasti, millä alueella mainosta näytetään ja mille ikäryhmälle.

Mihin markkinointitapaan siis pitäisi panostaa? Kaikilla kanavilla ei ole tarpeellista olla näkyvillä, eikä monilla ole siihen varaakaan. Jos yrityksesi on pieni ja budjetti varallinen, aloita sosiaalisesta mediasta ja siirry vähitellen isompaan, jos yrityksesi tarvitsee sitä.