Loisinko verkkosivut itse vai palkkaisinko ammattilaisen?

Verkkosivut olisi saatava pystyyn, mutta pohdintaa aiheuttaa, tehdäkö sivut itse vai teettäisikö ne ammattilaisella. Houkuttelevinta itse tehtävissä nettisivuissa on ajatus rahansäästöstä ja sivujen hallinnan pysymisestä omissa käsissä. Itse tehtäessä voisi siis säästää rahaa, mutta ammattilaiselta saa varmemmin hyvää jälkeä ja todennäköisesti nopeammalla aikataululla. Lopulta kokonaiskustannukset ja kuhunkin tarpeeseen paras ratkaisu riippuu monestakin eri seikasta. Valintaa tehtäessä on kannattavaa huomioida ainakin seuraavia tekijöitä:

Mihin tarkoitukseen verkkosivut luodaan? Onko kyseessä yrityksen kotisivut, omaan toiminimeen vai harrastustoimintaan, kuten esimerkiksi yhdistystoimintaan liittyvät sivut?

Aloitteleva yrittäjä pohtii usein talousresurssejaan tarkkaan, mutta omien sivujen pystyttäminen itse saattaa viedä myös merkittävästi aikaresursseja. Täten tee-se-itse-valinta ei ole ajanhallinnallisesti tai loppupeleissä taloudellisestikaan järkevää, varsinkaan tilanteessa, jossa yrittäjä joutuu muutenkin tekemään pitkää päivää. Jos henkilöllä ei ole tavallista parempia atk-taitoja sekä kokemusta tai hyvää ymmärrystä verkkosivusuunnittelusta, on usein parempi ottaa mukaan ammattilainen huolehtimaan prosessin sujuvuudesta laadukkaiden sivujen toteuttamiseksi.

Vaikka monet nykyiset kotisivujen tekemiseen suunnitellut ohjelmat ja blogipohjat houkuttelevat amatööriäkin kokeilemaan siipiään nettisivujen tekoon, on todennäköistä, että lopputuloksena on haasteita, joissa tarvitaan lopulta maksullista ammattiapua. Aloitteleva nettisivujen tekijä ei ehkä osaa ottaa huomioon kaikkia hyvin käyttäjäänsä palvelevan sivuston ominaisuuksia eli ajatella käyttäjäystävällisyyttä. Jos näitä ominaisuuksia ei osata toteuttaa, voi tuloksena olla kankea sivusto, josta kävijä ei löydä helposti etsimäänsä tietoa, jos löytää sivustolle ylipäätään. Varsinkin, jos kyseessä on kaupallisiin tarkoituksiin suunnattu yrityssivusto, sivuston löydettävyys, käyttömukavuus, ulkoasu ja informatiivisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia.

Yrityksen kotisivujen tärkeys

Moni yritys pohtii parhaillaan omien nettisivujen tarvetta ja merkitystä tilanteessa, jossa sosiaalinen media on ainakin osin muodostunut korvaavaksi tiedonkulun ja markkinoinnin väyläksi. Facebook, blogit ja Twitter ovat kanavia, joiden kautta tieto leviää nopeasti ja tehokkaasti. Sosiaaliseen mediaan panostaminen on saattanut tarkoittaa yrityksissä perinteisten nettisivujen satsaamisen vähenemistä. On kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaalinen media ei voi korvata niitä etuja, joita perinteiset hyvin toteutetut nettisivut yritykselle mahdollistavat.

Hyvin toteutetuilla nettisivuilla on lukuisia hyötyjä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakaskuntaansa kasvattamaan pyrkiville yrityksille. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi, jonka avulla edistää yrityksen nettisivujen löytymistä ja mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa, kuten Googlessa. Toiseksi etsiessään tietoa yrityksestä ja yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista ihmiset arvostavat monipuolisia ja informatiivisia nettisivuja yksinkertaista blogisivua tai Facebookin fanisivua enemmän. Varsinaisten nettisivujen tarjoamat mahdollisuudet ja muunneltavuus ovat monin verroin paremmat ja monipuolisemmat kuin sosiaalisen median standardisivujen. Omilla nettisivuilla tieto, kuvat ym. aineisto ovat paremmin turvassa ja hallittavissa kuin sosiaalisen median yritysten ylläpitämillä ilmaissivuilla.

Paras ratkaisu useimmille yrityksille on räätälöidä sellainen verkkonäkyvyys ja -markkinointi, joka yhdistää omat nettisivut sosiaalisen median täydentäviin kanaviin. Hyvin toteutetut, informatiiviset ja riittävästi ylläpidetyt nettisivut antavat yrityksestä hyvän ja luotettavan kuvan asiakkaalle sekä ovat keskeinen osa yrityksen markkinointia. Facebook-sivu ja blogi voivat toimia rinnalla ajankohtaisten asioiden, kuten uusien tuotteiden ja kampanjoiden viestinnässä. Niiden tehtävänä on samalla ohjata liikennettä eli asiakkaita varsinaiselle nettisivulle.

Bannerimainonta

Liki jokainen internetin WWW-sivuilla vieraileva törmää joskus bannerimainontaan. Kyseessä on yksi verkkomainonnan muoto, jossa yritys ostaa haluamaltaan verkkosivulta mainospaikan aika- tai näyttöpohjaisella hinnoittelulla. Mainontaa tarjoavat erilaiset välittäjät, verkkomediat ja mediatoimistot.

Mainos voi olla jollain ohjelmointityökalulla tehty staattinen tai animoitu kuva tai interaktiivinen esitys ja sen tarkoituksena on joko kertoa mainostajan viesti jo itse bannerissa tai saada käyttäjä siirtymään mainostajan sivulle banneria klikkaamalla. Mainoksen näyttäjäsivusto saa korvauksen joko mainoksen näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten tai onnistuneiden transaktioiden perusteella, kun taas mainostajan tavoitteena on houkutella sivuilleen lisää käyttäjiä ja sitä kautta kasvattaa asiakaskuntaansa sekä yrityksen tuloja.

Ongelmana on usein on ns. bannerisokeus eli ihmisten luontainen kyky jättää bannerit huomioimatta. Kuitenkin, jos mainonta on tarkasti kohdennettua, se johtaa tuloksiin. Bannerin ulkonäöllä, sisällöllä ja sijainnilla sivulla on paljon merkitystä sen tehoon ja käyttäjiä tulee jollain tavoin aktivoida klikkaamaan banneria. Tärkeintä onnistumiselle on kuitenkin mainonnan tarkka alakohtainen kohdistus. Esimerkiksi Google Display -verkoston avulla mainontaa voidaan kohdistaa sivustoille, joilta löytyy yrityksen aihealueisiin liittyvää sisältöä. Bannerimainonnan voi kohdistaa sisällöllisesti, internetin selaushistoriaan pohjautuvien käyttäjäprofiilien ja näiden kiinnostuksen kohteiden pohjalta, maantieteellisesti tai aikavyöhykkeen mukaan sekä nettiostoskäyttäytymiseen perustuen.

Tosin varsinkin suosittuja suomalaisia sivustoja syytetään korkeasta hintatasosta ja sanotaan, että kallis mainoshinta saa yrityksen unohtamaan bannerimainonnan. Kuitenkin verkkomainontaan panostettiin vuonna 2011 kolmanneksi eniten heti sanomalehtimainonnan ja tv-mainonnan jälkeen ja bannerimainonnan osuus oli 39 %, eli noin 86 miljoonaa euroa.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi, myöskin SEO-lyhenteellä tunnettu search engine optimization tarkoittaa verkkosivun sijoituksen nostamista hakukoneiden hakutuloksissa sekä hakutulosten tekemistä houkuttelevammiksi potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Hyvin tehty hakukoneoptimointi antaa siis yritykselle lisää näkyvyyttä sijoittaen linkin yrityksen kotisivuille Google-haussa ensimmäisten sivujen joukkoon ja ohjaa näin käyttäjät yrityksen omille sivuille haluttujen hakusanojen avulla. Hyvän sijoituksen hakutuloksissa on todettu vahvistavan yrityksen brändiä, tuoden lisää asiakkaita ja kasvattaa näin yrityksen liikevaihtoa.

Ensiarvoista hakukoneoptimointiprosessissa on valita yrityksen liiketoiminnalle keskeiset ja tuottavat hakusanat. Näitä voi olla esimerkiksi ”autoliike” ja paikkakunnan nimi. Avainsanan tai hakufraasin on oltava olennainen ja looginen sekä se kannattaa sijoittaa aina otsikon alkuun. Lisäksi Google-hakutuloksessa otsikkotagin alapuolella näkyvän yksittäisen HTML-sivun kuvauksen tulisi olla ytimekäs tiivistelmä yrityksen toiminnasta. Avainsanoja kannattaa määrittää noin 2-5 kappaletta, ei sen enempää. Nyrkkisääntönä on, että avainsana tai sen taivutukset voivat muodostaa vain noin 2-8 % koko sivun tekstistä. Myös URL-osoitteen pitää olla selkeä ja muistettava ilman mahdottomia pitkiä kirjainyhdistelmiä ollakseen tehokas ja tarkoituksen mukainen.

Hakukoneoptimointi on edelleen käytännössä ainoastaan Googlea varten optimointia, koska Google on länsimaissa ylivoimaisesti suosituin ja toistaiseksi kehittynein hakukone. Hakukoneoptimoinnin katsotaan kasvattavan erityisesti laadukkaiden ja yrityksen kohderyhmään kuuluvien kävijöiden määrää ja parantaa kilpailuasemaa muihin yrityksiin nähden, jotka sijoittuvat hakutuloksissa huonommin. Internetin käyttäjät mieltävät hakutulosten kärkeen nousevan yrityksen toimialan ykköseksi.

Verkkosivusuunnittelun trendit 2015

Verkkosivujen suunnittelu- ja kehittelytyössä pyritään jatkuvasti paranevaan käyttäjäkokemukseen sivustojen selailussa, selauslaitteesta riippumatta. 2015 keskeiset trendit noudattelevat viimevuosina suosituksi tulleita suunnittelun linjoja.

Mobiiliselailun eli puhelimilla ja tableteilla tehtävän nettiselailun lisääntyessä vuosi vuodelta, responsiivisuudesta on noussut yksi keskeisimmistä huomioonotettavista tekijöistä ja suunnittelun lähtökohdista. Responsiivisuudella tarkoitetaan sivun skaalautumista lukukokemuksen häiriintymättä ja sisältöominaisuuksien kärsimättä erikokoisille näytöille, aina pöytäkoneesta kännykkään. Myös typografiat eli tekstit ja käytetyt fontit suunnitellaan nyt huomioimaan erilaiset selailulaitteet aiempaa paremmin. Sivuston mukautuvuus laitteesta toiseen onkin yksi pysyväisluontoisista verkkosivusuunnittelun trendeistä.

Pienet hienovaraiset animoinnit sivuilla, jotka aktivoituvat hiiren tai sormen liikuttelun mukaan, ovat lisääntyvä ja käyttäjäkokemuksen miellyttävyyttä parantava tekijä. Tällaisia ovat esimerkiksi värisävyn vaihtuminen tai tekstin korostuminen. Myös vuorovaikutteisuus on palaamassa sivustoille, tosin aiempaa hienovaraisempana ja käyttäjää pikemminkin palvelevana, ei selauskokemusta häiritsevänä ominaisuutena.

Niin sanotut yhden sivun sivustot, joissa edetään selaamalla tai vierittämällä sivua alaspäin ilman uusille sivuille klikkautumista, ovat edelleen vahvistuva trendi. Tällaisen sivutyypin etuna on ennen kaikkea nopeus, mikä on merkittävä hyöty juuri mobiiliselaamisessa. Klikkailu on ylipäätään vähenemässä. Haamunäppäimien eli sellaisten painikkeiden käyttö, joissa taustakuva näkyy näppäimen läpi, kuuluu myös uusimpiin trendeihin. Samoin suositaan tyyliä, jossa jokin kiinteä elementti, kuten sivu- tai ylävalikkopalkki, seuraa selauksen mukana sivulla eteenpäin liikuttaessa.

Verkkosivujen visuaalinen ilme on yksinkertaisuutta korostava. Suuret taustakuvat ja videot toimivat aloitussivuina. Tekstivalikot on istutettu kuvan ylä- tai alareunaan. Minimalistiseen ulkoasuilmeeseen on 2015 trendeissä tulossa kuitenkin pientä lisätehostusta: hillityt varjostukset, liukuvärjäykset ja kolmiulotteisuudet ovat tulossa takaisin.

Näin tunnistat laadukkaan graafisen suunnittelijan

Graafinen suunnittelu ja visuaalisen ilmeen luominen ovat tärkeässä osassa tasokkaiden verkkosivujen tekemistä. Nettisivujen ulkoasu ja ilme luovat heti mielikuvaa yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista sekä niiden laadusta. Nettisivujen grafiikkaa mietittäessä ja suunnittelijaa valittaessa tulee huomioida nettisivujen kokonaisuus ja niiden toimintalogiikka. Pelkästään houkutteleva ja näyttävä ulkoasu eivät sinällään takaa sivujen käyttömukavuutta tai edistä yrityksen myyntitavoitteita.

Verkkosivujen suunnittelijan valinnassa kannattaa pitää mielessä sivuston tarkoitus ja tavoitteet sekä sivuston toteutettavuus ja ylläpito. Mainostoimiston graafinen suunnittelija osaa todennäköisesti suunnitella näyttävän visuaalisesti hienon ulkoasun sivustolle. Teknisesti osaava suunnittelija ymmärtää myös, mitä ulkoasun toteutus vaatii teknisesti ja ottaa tämän huomioon suunnitelmassaan. Visuaalinen osaaminen ja tekninen tietotaito kulkevatkin käsikädessä.

Nettisivujen graafisten elementtien tulee olla sellaisia, että jo niiden osalta huomioidaan muun muassa hakukoneoptimointi, hakuosumat ja siten sivuston löydettävyys. Menestyksekkäimmät nettisivut ovat usein riittävän yksinkertaisia ja käyttöominaisuuksiltaan helppoja. Käytettävyys ja selkeys ovatkin usein tärkeämpiä kuin ulkoasun hienoudet. Kokonaisvaltaisesti ajatteleva suunnittelija ottaa huomioon nämä seikat.

Suunnittelijoiden välillä kannattaa tehdä vertailuja. Halvin tai kallein on harvoin paras ratkaisu. Hyvä nettisivusto voi olla sekä hyvännäköinen että käyttöominaisuuksiltaan joustava ja muunneltava. Sivustoratkaisua ja toimittajaa valittaessa on hyvä varmistaa, että sivujen hallintajärjestelmä on riittävän yksinkertainen päivittää ja mahdolliset muutokset ovat toteutettavissa tarvittaessa helposti. Monimutkaiset ulkoasuelementit saattavat aiheuttaa jatkossa ongelmia ja lisäkustannuksia sekä sitoa tilaajan turhankin tiiviisti sivujen toimittajaan.

Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinointi eli suomeksi kumppanuusmarkkinointi on vallannut alaa verkkomarkkinoinnin parissa. Kyseessä on vahvasti tuloshakuinen markkinoinnin muoto, jossa mainostaja ja julkaisija kohtaavat. Mainostaja maksaa ainoastaan toteutuneista klikeistä, joita ovat esimerkiksi verkkokaupoissa suoritettavat ostot, käyttäjätilin luominen palveluun, yhteydenotto tai tilattu uutiskirje. Julkaisijat toimivat asiakkaiden silmissä suosittelijoina.

Käytännössä kuvio menee niin, että asiakas surffaa verkossa ja vierailee kumppanin sivuilla, huomaten mainoslinkin yrityksen omille sivuille. Asiakas klikkaa itsensä myyjän sivuille ja myyjä kompensoi tästä hyvästä kumppania rahallisesti. Ansaintamalleja on monia. Myyjä saattaa maksaa kumppanille jokaisesta kävijästä, jokaisesta asiakkaan tekemästä toiminnosta tai antaa kumppanille määrätyn osuuden asiakkaan suorittaman ostoksen suuruudesta.

Suomessa on jo joukko todellisia affiliate-ammattilaisia ja erityisesti kumppanuusmarkkinointi on hintavertailupalveluiden pääasiallinen liiketoimintamalli. Näin hintavertailussa ovat mukana vain sellaiset yritykset, jotka maksavat julkaisijalle komission. Myös ehkä hieman yllättävästi monien Facebook-sivujen liiketoimintalogiikka perustuu kumppanuusmarkkinointiin eikä monellekaan tule mieleen, että Facebookin statuspäivityksillä tehdään Suomessakin rahaa monia satoja, ellei jopa tuhansia euroja päivässä.

Suurin etu affiliate-markkinoinnissa on ehdottomasti sen laajuus. Mainostaja ei vanhaan tapaan osta mediatilaa ainoastaan yksittäiseltä verkkosivulta, vaan se saa mainosverkoston kautta käyttöönsä laajan julkaisijaverkoston. Mainostaja pääsee näin lyhyessä ajassa ja verraten pienin ponnisteluin mukaan lukuisia uusia medioita sisältävään verkostoon, jotka levittävät mainostajan kampanjaa sopimusehtojen mukaisesti sovittua korvausta vastaan.

Typografian tärkeys verkkosivuilla

Moni arvelee graafisen suunnittelijan keskittyvän verkkosivujen suunnittelussa lähinnä kuvien valintaan, värimaailman luomiseen ja yhdistelemiseen sekä hienoihin efekteihin sivulta toiselle siirryttäessä. Harva kuitenkaan huomioi, että verkkosivujen suunnittelu kattaa kaiken kuvista aina pienimpiin yksityiskohtiin, kuten fontin valintaan. Fonttityyppi vaikuttaa valtavasti sivuston ulkoasuun ja lukukokemukseen, vaikkemme tätä heti tajuaisikaan.

Fontit voidaan jakaa raa’asti kahteen ryhmään, joita ovat Serif ja Sans-serif. Serif-fonteissa kirjaimet sisältävät monimutkaisempia tyylittelyjä, jotka ovat olleet käytössä perinteisesti painetussa sanassa, kuten lehdissä ja kirjoissa. Sans-serif on sen sijaan yksinkertaistettu kirjasintyyppi, jonka muotoiluun ei ole pyritty lisäämään ylimääräisiä kiemuroita tai muita tyylittelyjä. Helposti luettavat fonttityypit ovat omiaan nettisivukäytössä. Monimutkainen fontti voi häiritä lukukokemusta ratkaisevasti ja ajaa vierailijat tiehensä, erityisesti jos tekstisisältö on sivuston keskeisimmässä osassa. Fonttivalikoima tuo sivustolle oman luonteensa.

Erityisesti Applen suosimat Adobe Myriad sekä Helvetica ovat nostaneet päätään, kun Applen menestyksestä osansa haluavat yritykset ovat lähteneet mainostamaan tuotteitaan samoilla fonttivalikoimilla, tietenkin huonommalla menestyksellä. Kyseiset fontit ovat kuitenkin hyvin yleispäteviä ja antavat markkinoitavasta palvelustaan ammattimaisen kuvan. Apple on alkanut käyttämään pääfonttinaan Helvetica Neuea uusimmassa OS X –käyttöjärjestelmässään, mikä on ilahduttanut erityisesti verkkosivujen suunnittelijoita.

Parhaat suomalaissivustot suurilla taustakuvilla

Suuret taustakuvat ovat laittaneet isokenkäisen jalkansa nykyisten nettitrendien syvyyksiin vievän takaoven väliin. Tylsät yksiväriset taustat ovat siirtymässä ainakin osittain historiaan, sillä korkearesoluutioisten näyttöjen kehityksen myötä voimme nauttia entistä paremmasta kuvanlaadusta myös verkkosivuilla. Liian monimutkaiset kuvat voivat toki alentaa sivuston miellyttävyyttä, onhan yksinkertaisuus niin ikään yksi keskeisimmistä verkkosuunnittelun trendeistä.

 

Awwwards.com –sivusto on löytänyt kolme suomalaista nettisivua, joissa suuret taustakuvat on onnistuttu upottamaan sulavasti sivuston sisältöön:

Janne.me on menestyneen graafisen suunnittelija Janne Koivistoisen luoma portfoliosivusto. Sivuille astuessaan kävijä tuskin pystyy välttymään huomaamasta somberopäistä bulldoggia, joka kenties kuvaa artistin omaa elämännäkemystä. Sivua alas rullatessa vastaan tulee Koivistoisen suunnittelemia verkkosivustoja niitä kuvaavilla taustakuvilla, jotka kertovat suunnittelijan monipuolisista kyvyistä erilaisissa tehtävänannoissa. Janne.me on oma valintamme parhaaksi suomalaiseksi suurten kuvien sivustoksi loistavalla käyttöliittymällään ja näyttävällä ulkoasullaan.

Kaksi muuta Awwwardsin mielestä mainitsemisen arvoista sivustoa ovat päivittyneet uutislehti Keskisuomalaisen sivut sekä Tampereen taidemuseon Muumilaakso –sivut. Erityisesti Keskisuomalaisen sivusto on jotain uutta ja erittäin miellyttävää vaihtelua perinteisiin uutissivustoihin, joissa olemme tottuneet selaamaan viimeksi vuosituhannen taitteessa vaikuttavilta näyttäneissä käyttöliittymissä. Muumilaakson sivut puolestaan räväyttävät kävijänsä silmille uniikkeja piirroksia muumimaailmasta, ja myös käyttöliittymä on onnistuttu luomaan erittäin helppokäyttöiseksi, luultavasti koko perheen verkkovierailuja ajatellen.