Kuvat ja niiden copyright verkkosivuilla

Valokuvat sekä muu kuvitus elävöittävät verkkosivustoa ja keventävät sivurakennetta, tehden sivustosta näin lukijaystävällisen ja miellyttävän selata. Runsaslukuiset, hyvälaatuiset kuvat nettisivustolla luovat myös positiivista vaikutelmaa sivustoa ylläpitävästä yrityksestä tai yksilöstä.

Valokuvien käytöstä nettisivuilla on kuitenkin omat tarkat säännöksensä, joita sivuston ylläpitäjän tulee huomioida ja noudattaa. Puhutaan copyrightista eli tekijänoikeuksista. Mitä tahansa kuvia ei voi noin vain käyttää, ja myös kuvissa esiintyviltä selkeästi tunnistettavilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun verkossa. Luvan pyytäminen on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa kuvaa käytetään kaupallisiin tai aatteellisiin tarkoituksiin liittyvillä sivustoilla.

Valokuvien tekijänoikeudet ovat aina valokuvan ottaneella henkilöllä, joka voi antaa tai myydä oikeudet kuvan käyttöön. Valokuvien julkaisun yhteydessä tavallista on ilmoittaa kuvaajan nimi, jos tämä ei ole sitä erikseen kieltänyt. Toisen ottamien valokuvien käytön yhteydessä on hyvä sopia kirjallisesti käyttöön liittyvistä rajoituksista ja muista ehdoista, joita kuvaaja ehkä kuvan käytölle asettaa. Muilta hankittujen kuvien käytössä ja mahdollisen muuntelun yhteydessä on syytä soveltaa myös hyvien tapojen periaatetta.

Internetistä löytyy lukuisia kuvapankkeja, joista voi etsiä kuvitusta sivuilleen. Tarjolla on graafisia elementtejä, taustakuvia, kuvioita, logoja, ikoneita, piirroksia sekä valokuvia. Osa kuvista on maksullisia, mutta paljon kuvia löytyy myös ilmaispankeista vapaasti ladattavaksi. Varminta on selvittää ennen lataamista, mitä lataussivulla sanotaan kuvien käyttöoikeuksista, jotta ei tule rikkoneeksi kenenkään tekijänoikeuksia.

Verkkosivujen värivalinnat

Verkkosivuilla käytetyt värivalinnat eivät ole lainkaan yhdentekeviä. Värit luovat vahvasti mielikuvaa ja vaikutelmaa yrityksestä tai markkinoitavasta tuotteesta. Värien käyttö onkin osa brändin rakennusta, joka voi olla hyvinkin tietoista. Väreihin liittyvää psykologiaa hyödynnetään jo ainakin suurten yritysten verkkoviestinnässä ja yritysilmeen luomisessa. Väreihin liittyvään psykologiaan ja vaikutelmiin on hyvä perehtyä omien nettisivujen toteutuksen yhteydessä, jotta niistä välittyvä viesti olisi juuri toivotunlainen. Oikeat värivalinnat verkkosivuilla saattavat auttaa tuotteen tai palvelujen menestyksekkäässä markkinoinnissa.

Värit vaikuttavat ja vetoavat eritavoin eri kohderyhmiin. Eri kulttuureissa, ikäryhmissä ja sosioekonomisissa ryhmissä värit ja väriyhdistelmät saavat eri merkityksiä. Myös alakulttuureilla ja vähemmistöillä on omat värikoodinsa. Yleisesti ottaen lapsia ja aikuisia miellyttävät eri värit, samoin kuin naisia ja miehiä. Pohjolan kansat mieltyvät viileisiin hillittyihin väreihin, kun taas etelämpänä, lähempänä päiväntasaajaa, kirkkaat ja voimakkaat värit ovat suosiossa. Toiset värit, kuten vihreä ja sininen, rauhoittavat, kun taas keltainen ja punainen nostattavat energiaa. Kohderyhmänsä tunteva ja tarkkaan määrittänyt verkkosivujen tekijä ottaa värivalinnoissaan tai koko yritysilmeen luomisessa huomioon kohderyhmäänsä tyypillisimmin miellyttävät värit.

Kansainvälisesti toimiva tai tiettyihin maihin markkinointiaan suuntaava voi huomioida kulttuuriset ja maantieteelliset suuntaukset värivalinnoissaan. Verkkosivujen tekijä voi myös pohtia millaista tunnetilaa hän haluaa valitulla värimaailmalla käyttäjissä saada aikaan. Harmaan sävyt mielletään usein alakuloisiksi, kirkkaat värit taas iloisiksi ja innostaviksi. Toisaalta kirkkaat värit runsaasti käytettynä voivat myös ärsyttää ja tehdä levottomaksi. Neutraalit ja vaaleat värit ovatkin usein varmin valinta laajoille yleisöille suunnatuilla yleissivustoilla.

Haluatko graafiseksi suunnittelijaksi?

Graafista suunnittelua voidaan luonnehtia mielikuvien luomiseksi visuaalisin keinoin. Tyypillisimmillään graafinen suunnittelu on kuvan ja tekstin toimivaa yhdistelyä tilaajan tarpeiden mukaista tyyliä ilmentäen. Graafinen suunnittelu voi olla perinteisten painotuotteiden kuten, julisteiden, esitteiden tai logojen suunnittelua, tai sähköisen mainos- ja markkinointiviestinnän toteuttamista, kuten nettisivujen ja nettikampanjoiden suunnittelua.

Mitkä ovat hyvän graafisen suunnittelijan ominaisuuksia? Graafiselle suunnittelijalle on ehdottomasti eduksi taiteellinen ja visuaalinen silmä, vaikka erityisen taiteellinen tai hyvä piirtäjä ei tarvitsekaan olla. Hyvä graafinen suunnittelija on luova ja ymmärtää väri- sekä muoto-oppia. Hänellä on silmää sille, mikä näyttää hyvälle.

Mainostoimistotyössä, jossa toimitetaan tilaustöitä asiakkaille, tulee suunnittelijan olla yhteistyökykyinen ja pyrkiä sovittamaan asiakkaan toiveet omaan ammattilaisnäkemykseensä. Oli kyse sitten visuaalisen ilmeen luomisesta verkkosivuille tai koko yrityksen markkinointitarpeisiin. Tilaajan näkemys saattaa poiketa paljonkin suunnittelijan omasta näkemyksestä. Tällöin tulisi osata jättää omat taiteelliset visiot syrjään ja etsiä asiakkaalle parasta mahdollista ratkaisua tämän määrittämillä toiveilla ja reunaehdoilla. Asiakkaat ovat todennäköisesti hyvin erilaisia, minkä vuoksi muuntautumiskyky ja kyky luoda hyvinkin erilaisia ilmeitä on graafisessa suunnittelussa tärkeää.

Nettisivujen suunnittelu edellyttää graafiselta suunnittelijalta jossain määrin teknistä ymmärrystä siitä, mitä jonkin graafisen elementin toteutus vaatii esimerkiksi sivuston koodaamisen kannalta ja miten eri tekniset ratkaisut vaikuttavat sivuston käytettävyyteen. Graafinen suunnittelu on tänä päivänä monipuolisia tietoteknisiä taitoja edellyttävää. Erilaiset kuvankäsittely- ja tekstintaitto-ohjelmat tulee hallita vähintäänkin sujuvasti.

Loisinko verkkosivut itse vai palkkaisinko ammattilaisen?

Verkkosivut olisi saatava pystyyn, mutta pohdintaa aiheuttaa, tehdäkö sivut itse vai teettäisikö ne ammattilaisella. Houkuttelevinta itse tehtävissä nettisivuissa on ajatus rahansäästöstä ja sivujen hallinnan pysymisestä omissa käsissä. Itse tehtäessä voisi siis säästää rahaa, mutta ammattilaiselta saa varmemmin hyvää jälkeä ja todennäköisesti nopeammalla aikataululla. Lopulta kokonaiskustannukset ja kuhunkin tarpeeseen paras ratkaisu riippuu monestakin eri seikasta. Valintaa tehtäessä on kannattavaa huomioida ainakin seuraavia tekijöitä:

Mihin tarkoitukseen verkkosivut luodaan? Onko kyseessä yrityksen kotisivut, omaan toiminimeen vai harrastustoimintaan, kuten esimerkiksi yhdistystoimintaan liittyvät sivut?

Aloitteleva yrittäjä pohtii usein talousresurssejaan tarkkaan, mutta omien sivujen pystyttäminen itse saattaa viedä myös merkittävästi aikaresursseja. Täten tee-se-itse-valinta ei ole ajanhallinnallisesti tai loppupeleissä taloudellisestikaan järkevää, varsinkaan tilanteessa, jossa yrittäjä joutuu muutenkin tekemään pitkää päivää. Jos henkilöllä ei ole tavallista parempia atk-taitoja sekä kokemusta tai hyvää ymmärrystä verkkosivusuunnittelusta, on usein parempi ottaa mukaan ammattilainen huolehtimaan prosessin sujuvuudesta laadukkaiden sivujen toteuttamiseksi.

Vaikka monet nykyiset kotisivujen tekemiseen suunnitellut ohjelmat ja blogipohjat houkuttelevat amatööriäkin kokeilemaan siipiään nettisivujen tekoon, on todennäköistä, että lopputuloksena on haasteita, joissa tarvitaan lopulta maksullista ammattiapua. Aloitteleva nettisivujen tekijä ei ehkä osaa ottaa huomioon kaikkia hyvin käyttäjäänsä palvelevan sivuston ominaisuuksia eli ajatella käyttäjäystävällisyyttä. Jos näitä ominaisuuksia ei osata toteuttaa, voi tuloksena olla kankea sivusto, josta kävijä ei löydä helposti etsimäänsä tietoa, jos löytää sivustolle ylipäätään. Varsinkin, jos kyseessä on kaupallisiin tarkoituksiin suunnattu yrityssivusto, sivuston löydettävyys, käyttömukavuus, ulkoasu ja informatiivisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia.

Yrityksen kotisivujen tärkeys

Moni yritys pohtii parhaillaan omien nettisivujen tarvetta ja merkitystä tilanteessa, jossa sosiaalinen media on ainakin osin muodostunut korvaavaksi tiedonkulun ja markkinoinnin väyläksi. Facebook, blogit ja Twitter ovat kanavia, joiden kautta tieto leviää nopeasti ja tehokkaasti. Sosiaaliseen mediaan panostaminen on saattanut tarkoittaa yrityksissä perinteisten nettisivujen satsaamisen vähenemistä. On kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaalinen media ei voi korvata niitä etuja, joita perinteiset hyvin toteutetut nettisivut yritykselle mahdollistavat.

Hyvin toteutetuilla nettisivuilla on lukuisia hyötyjä, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä asiakaskuntaansa kasvattamaan pyrkiville yrityksille. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi hakukoneoptimointi, jonka avulla edistää yrityksen nettisivujen löytymistä ja mahdollisimman korkeaa sijoitusta hakukoneissa, kuten Googlessa. Toiseksi etsiessään tietoa yrityksestä ja yrityksen tarjoamista palveluista tai tuotteista ihmiset arvostavat monipuolisia ja informatiivisia nettisivuja yksinkertaista blogisivua tai Facebookin fanisivua enemmän. Varsinaisten nettisivujen tarjoamat mahdollisuudet ja muunneltavuus ovat monin verroin paremmat ja monipuolisemmat kuin sosiaalisen median standardisivujen. Omilla nettisivuilla tieto, kuvat ym. aineisto ovat paremmin turvassa ja hallittavissa kuin sosiaalisen median yritysten ylläpitämillä ilmaissivuilla.

Paras ratkaisu useimmille yrityksille on räätälöidä sellainen verkkonäkyvyys ja -markkinointi, joka yhdistää omat nettisivut sosiaalisen median täydentäviin kanaviin. Hyvin toteutetut, informatiiviset ja riittävästi ylläpidetyt nettisivut antavat yrityksestä hyvän ja luotettavan kuvan asiakkaalle sekä ovat keskeinen osa yrityksen markkinointia. Facebook-sivu ja blogi voivat toimia rinnalla ajankohtaisten asioiden, kuten uusien tuotteiden ja kampanjoiden viestinnässä. Niiden tehtävänä on samalla ohjata liikennettä eli asiakkaita varsinaiselle nettisivulle.

Bannerimainonta

Liki jokainen internetin WWW-sivuilla vieraileva törmää joskus bannerimainontaan. Kyseessä on yksi verkkomainonnan muoto, jossa yritys ostaa haluamaltaan verkkosivulta mainospaikan aika- tai näyttöpohjaisella hinnoittelulla. Mainontaa tarjoavat erilaiset välittäjät, verkkomediat ja mediatoimistot.

Mainos voi olla jollain ohjelmointityökalulla tehty staattinen tai animoitu kuva tai interaktiivinen esitys ja sen tarkoituksena on joko kertoa mainostajan viesti jo itse bannerissa tai saada käyttäjä siirtymään mainostajan sivulle banneria klikkaamalla. Mainoksen näyttäjäsivusto saa korvauksen joko mainoksen näyttökertojen, näyttöpäivien, klikkausten tai onnistuneiden transaktioiden perusteella, kun taas mainostajan tavoitteena on houkutella sivuilleen lisää käyttäjiä ja sitä kautta kasvattaa asiakaskuntaansa sekä yrityksen tuloja.

Ongelmana on usein on ns. bannerisokeus eli ihmisten luontainen kyky jättää bannerit huomioimatta. Kuitenkin, jos mainonta on tarkasti kohdennettua, se johtaa tuloksiin. Bannerin ulkonäöllä, sisällöllä ja sijainnilla sivulla on paljon merkitystä sen tehoon ja käyttäjiä tulee jollain tavoin aktivoida klikkaamaan banneria. Tärkeintä onnistumiselle on kuitenkin mainonnan tarkka alakohtainen kohdistus. Esimerkiksi Google Display -verkoston avulla mainontaa voidaan kohdistaa sivustoille, joilta löytyy yrityksen aihealueisiin liittyvää sisältöä. Bannerimainonnan voi kohdistaa sisällöllisesti, internetin selaushistoriaan pohjautuvien käyttäjäprofiilien ja näiden kiinnostuksen kohteiden pohjalta, maantieteellisesti tai aikavyöhykkeen mukaan sekä nettiostoskäyttäytymiseen perustuen.

Tosin varsinkin suosittuja suomalaisia sivustoja syytetään korkeasta hintatasosta ja sanotaan, että kallis mainoshinta saa yrityksen unohtamaan bannerimainonnan. Kuitenkin verkkomainontaan panostettiin vuonna 2011 kolmanneksi eniten heti sanomalehtimainonnan ja tv-mainonnan jälkeen ja bannerimainonnan osuus oli 39 %, eli noin 86 miljoonaa euroa.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi, myöskin SEO-lyhenteellä tunnettu search engine optimization tarkoittaa verkkosivun sijoituksen nostamista hakukoneiden hakutuloksissa sekä hakutulosten tekemistä houkuttelevammiksi potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Hyvin tehty hakukoneoptimointi antaa siis yritykselle lisää näkyvyyttä sijoittaen linkin yrityksen kotisivuille Google-haussa ensimmäisten sivujen joukkoon ja ohjaa näin käyttäjät yrityksen omille sivuille haluttujen hakusanojen avulla. Hyvän sijoituksen hakutuloksissa on todettu vahvistavan yrityksen brändiä, tuoden lisää asiakkaita ja kasvattaa näin yrityksen liikevaihtoa.

Ensiarvoista hakukoneoptimointiprosessissa on valita yrityksen liiketoiminnalle keskeiset ja tuottavat hakusanat. Näitä voi olla esimerkiksi ”autoliike” ja paikkakunnan nimi. Avainsanan tai hakufraasin on oltava olennainen ja looginen sekä se kannattaa sijoittaa aina otsikon alkuun. Lisäksi Google-hakutuloksessa otsikkotagin alapuolella näkyvän yksittäisen HTML-sivun kuvauksen tulisi olla ytimekäs tiivistelmä yrityksen toiminnasta. Avainsanoja kannattaa määrittää noin 2-5 kappaletta, ei sen enempää. Nyrkkisääntönä on, että avainsana tai sen taivutukset voivat muodostaa vain noin 2-8 % koko sivun tekstistä. Myös URL-osoitteen pitää olla selkeä ja muistettava ilman mahdottomia pitkiä kirjainyhdistelmiä ollakseen tehokas ja tarkoituksen mukainen.

Hakukoneoptimointi on edelleen käytännössä ainoastaan Googlea varten optimointia, koska Google on länsimaissa ylivoimaisesti suosituin ja toistaiseksi kehittynein hakukone. Hakukoneoptimoinnin katsotaan kasvattavan erityisesti laadukkaiden ja yrityksen kohderyhmään kuuluvien kävijöiden määrää ja parantaa kilpailuasemaa muihin yrityksiin nähden, jotka sijoittuvat hakutuloksissa huonommin. Internetin käyttäjät mieltävät hakutulosten kärkeen nousevan yrityksen toimialan ykköseksi.

Verkkosivusuunnittelun trendit 2015

Verkkosivujen suunnittelu- ja kehittelytyössä pyritään jatkuvasti paranevaan käyttäjäkokemukseen sivustojen selailussa, selauslaitteesta riippumatta. 2015 keskeiset trendit noudattelevat viimevuosina suosituksi tulleita suunnittelun linjoja.

Mobiiliselailun eli puhelimilla ja tableteilla tehtävän nettiselailun lisääntyessä vuosi vuodelta, responsiivisuudesta on noussut yksi keskeisimmistä huomioonotettavista tekijöistä ja suunnittelun lähtökohdista. Responsiivisuudella tarkoitetaan sivun skaalautumista lukukokemuksen häiriintymättä ja sisältöominaisuuksien kärsimättä erikokoisille näytöille, aina pöytäkoneesta kännykkään. Myös typografiat eli tekstit ja käytetyt fontit suunnitellaan nyt huomioimaan erilaiset selailulaitteet aiempaa paremmin. Sivuston mukautuvuus laitteesta toiseen onkin yksi pysyväisluontoisista verkkosivusuunnittelun trendeistä.

Pienet hienovaraiset animoinnit sivuilla, jotka aktivoituvat hiiren tai sormen liikuttelun mukaan, ovat lisääntyvä ja käyttäjäkokemuksen miellyttävyyttä parantava tekijä. Tällaisia ovat esimerkiksi värisävyn vaihtuminen tai tekstin korostuminen. Myös vuorovaikutteisuus on palaamassa sivustoille, tosin aiempaa hienovaraisempana ja käyttäjää pikemminkin palvelevana, ei selauskokemusta häiritsevänä ominaisuutena.

Niin sanotut yhden sivun sivustot, joissa edetään selaamalla tai vierittämällä sivua alaspäin ilman uusille sivuille klikkautumista, ovat edelleen vahvistuva trendi. Tällaisen sivutyypin etuna on ennen kaikkea nopeus, mikä on merkittävä hyöty juuri mobiiliselaamisessa. Klikkailu on ylipäätään vähenemässä. Haamunäppäimien eli sellaisten painikkeiden käyttö, joissa taustakuva näkyy näppäimen läpi, kuuluu myös uusimpiin trendeihin. Samoin suositaan tyyliä, jossa jokin kiinteä elementti, kuten sivu- tai ylävalikkopalkki, seuraa selauksen mukana sivulla eteenpäin liikuttaessa.

Verkkosivujen visuaalinen ilme on yksinkertaisuutta korostava. Suuret taustakuvat ja videot toimivat aloitussivuina. Tekstivalikot on istutettu kuvan ylä- tai alareunaan. Minimalistiseen ulkoasuilmeeseen on 2015 trendeissä tulossa kuitenkin pientä lisätehostusta: hillityt varjostukset, liukuvärjäykset ja kolmiulotteisuudet ovat tulossa takaisin.