Näin tunnistat laadukkaan graafisen suunnittelijan

Graafinen suunnittelu ja visuaalisen ilmeen luominen ovat tärkeässä osassa tasokkaiden verkkosivujen tekemistä. Nettisivujen ulkoasu ja ilme luovat heti mielikuvaa yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista sekä niiden laadusta. Nettisivujen grafiikkaa mietittäessä ja suunnittelijaa valittaessa tulee huomioida nettisivujen kokonaisuus ja niiden toimintalogiikka. Pelkästään houkutteleva ja näyttävä ulkoasu eivät sinällään takaa sivujen käyttömukavuutta tai edistä yrityksen myyntitavoitteita.

Verkkosivujen suunnittelijan valinnassa kannattaa pitää mielessä sivuston tarkoitus ja tavoitteet sekä sivuston toteutettavuus ja ylläpito. Mainostoimiston graafinen suunnittelija osaa todennäköisesti suunnitella näyttävän visuaalisesti hienon ulkoasun sivustolle. Teknisesti osaava suunnittelija ymmärtää myös, mitä ulkoasun toteutus vaatii teknisesti ja ottaa tämän huomioon suunnitelmassaan. Visuaalinen osaaminen ja tekninen tietotaito kulkevatkin käsikädessä.

Nettisivujen graafisten elementtien tulee olla sellaisia, että jo niiden osalta huomioidaan muun muassa hakukoneoptimointi, hakuosumat ja siten sivuston löydettävyys. Menestyksekkäimmät nettisivut ovat usein riittävän yksinkertaisia ja käyttöominaisuuksiltaan helppoja. Käytettävyys ja selkeys ovatkin usein tärkeämpiä kuin ulkoasun hienoudet. Kokonaisvaltaisesti ajatteleva suunnittelija ottaa huomioon nämä seikat.

Suunnittelijoiden välillä kannattaa tehdä vertailuja. Halvin tai kallein on harvoin paras ratkaisu. Hyvä nettisivusto voi olla sekä hyvännäköinen että käyttöominaisuuksiltaan joustava ja muunneltava. Sivustoratkaisua ja toimittajaa valittaessa on hyvä varmistaa, että sivujen hallintajärjestelmä on riittävän yksinkertainen päivittää ja mahdolliset muutokset ovat toteutettavissa tarvittaessa helposti. Monimutkaiset ulkoasuelementit saattavat aiheuttaa jatkossa ongelmia ja lisäkustannuksia sekä sitoa tilaajan turhankin tiiviisti sivujen toimittajaan.

Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinointi eli suomeksi kumppanuusmarkkinointi on vallannut alaa verkkomarkkinoinnin parissa. Kyseessä on vahvasti tuloshakuinen markkinoinnin muoto, jossa mainostaja ja julkaisija kohtaavat. Mainostaja maksaa ainoastaan toteutuneista klikeistä, joita ovat esimerkiksi verkkokaupoissa suoritettavat ostot, käyttäjätilin luominen palveluun, yhteydenotto tai tilattu uutiskirje. Julkaisijat toimivat asiakkaiden silmissä suosittelijoina.

Käytännössä kuvio menee niin, että asiakas surffaa verkossa ja vierailee kumppanin sivuilla, huomaten mainoslinkin yrityksen omille sivuille. Asiakas klikkaa itsensä myyjän sivuille ja myyjä kompensoi tästä hyvästä kumppania rahallisesti. Ansaintamalleja on monia. Myyjä saattaa maksaa kumppanille jokaisesta kävijästä, jokaisesta asiakkaan tekemästä toiminnosta tai antaa kumppanille määrätyn osuuden asiakkaan suorittaman ostoksen suuruudesta.

Suomessa on jo joukko todellisia affiliate-ammattilaisia ja erityisesti kumppanuusmarkkinointi on hintavertailupalveluiden pääasiallinen liiketoimintamalli. Näin hintavertailussa ovat mukana vain sellaiset yritykset, jotka maksavat julkaisijalle komission. Myös ehkä hieman yllättävästi monien Facebook-sivujen liiketoimintalogiikka perustuu kumppanuusmarkkinointiin eikä monellekaan tule mieleen, että Facebookin statuspäivityksillä tehdään Suomessakin rahaa monia satoja, ellei jopa tuhansia euroja päivässä.

Suurin etu affiliate-markkinoinnissa on ehdottomasti sen laajuus. Mainostaja ei vanhaan tapaan osta mediatilaa ainoastaan yksittäiseltä verkkosivulta, vaan se saa mainosverkoston kautta käyttöönsä laajan julkaisijaverkoston. Mainostaja pääsee näin lyhyessä ajassa ja verraten pienin ponnisteluin mukaan lukuisia uusia medioita sisältävään verkostoon, jotka levittävät mainostajan kampanjaa sopimusehtojen mukaisesti sovittua korvausta vastaan.

Typografian tärkeys verkkosivuilla

Moni arvelee graafisen suunnittelijan keskittyvän verkkosivujen suunnittelussa lähinnä kuvien valintaan, värimaailman luomiseen ja yhdistelemiseen sekä hienoihin efekteihin sivulta toiselle siirryttäessä. Harva kuitenkaan huomioi, että verkkosivujen suunnittelu kattaa kaiken kuvista aina pienimpiin yksityiskohtiin, kuten fontin valintaan. Fonttityyppi vaikuttaa valtavasti sivuston ulkoasuun ja lukukokemukseen, vaikkemme tätä heti tajuaisikaan.

Fontit voidaan jakaa raa’asti kahteen ryhmään, joita ovat Serif ja Sans-serif. Serif-fonteissa kirjaimet sisältävät monimutkaisempia tyylittelyjä, jotka ovat olleet käytössä perinteisesti painetussa sanassa, kuten lehdissä ja kirjoissa. Sans-serif on sen sijaan yksinkertaistettu kirjasintyyppi, jonka muotoiluun ei ole pyritty lisäämään ylimääräisiä kiemuroita tai muita tyylittelyjä. Helposti luettavat fonttityypit ovat omiaan nettisivukäytössä. Monimutkainen fontti voi häiritä lukukokemusta ratkaisevasti ja ajaa vierailijat tiehensä, erityisesti jos tekstisisältö on sivuston keskeisimmässä osassa. Fonttivalikoima tuo sivustolle oman luonteensa.

Erityisesti Applen suosimat Adobe Myriad sekä Helvetica ovat nostaneet päätään, kun Applen menestyksestä osansa haluavat yritykset ovat lähteneet mainostamaan tuotteitaan samoilla fonttivalikoimilla, tietenkin huonommalla menestyksellä. Kyseiset fontit ovat kuitenkin hyvin yleispäteviä ja antavat markkinoitavasta palvelustaan ammattimaisen kuvan. Apple on alkanut käyttämään pääfonttinaan Helvetica Neuea uusimmassa OS X –käyttöjärjestelmässään, mikä on ilahduttanut erityisesti verkkosivujen suunnittelijoita.

Parhaat suomalaissivustot suurilla taustakuvilla

Suuret taustakuvat ovat laittaneet isokenkäisen jalkansa nykyisten nettitrendien syvyyksiin vievän takaoven väliin. Tylsät yksiväriset taustat ovat siirtymässä ainakin osittain historiaan, sillä korkearesoluutioisten näyttöjen kehityksen myötä voimme nauttia entistä paremmasta kuvanlaadusta myös verkkosivuilla. Liian monimutkaiset kuvat voivat toki alentaa sivuston miellyttävyyttä, onhan yksinkertaisuus niin ikään yksi keskeisimmistä verkkosuunnittelun trendeistä.

 

Awwwards.com –sivusto on löytänyt kolme suomalaista nettisivua, joissa suuret taustakuvat on onnistuttu upottamaan sulavasti sivuston sisältöön:

Janne.me on menestyneen graafisen suunnittelija Janne Koivistoisen luoma portfoliosivusto. Sivuille astuessaan kävijä tuskin pystyy välttymään huomaamasta somberopäistä bulldoggia, joka kenties kuvaa artistin omaa elämännäkemystä. Sivua alas rullatessa vastaan tulee Koivistoisen suunnittelemia verkkosivustoja niitä kuvaavilla taustakuvilla, jotka kertovat suunnittelijan monipuolisista kyvyistä erilaisissa tehtävänannoissa. Janne.me on oma valintamme parhaaksi suomalaiseksi suurten kuvien sivustoksi loistavalla käyttöliittymällään ja näyttävällä ulkoasullaan.

Kaksi muuta Awwwardsin mielestä mainitsemisen arvoista sivustoa ovat päivittyneet uutislehti Keskisuomalaisen sivut sekä Tampereen taidemuseon Muumilaakso –sivut. Erityisesti Keskisuomalaisen sivusto on jotain uutta ja erittäin miellyttävää vaihtelua perinteisiin uutissivustoihin, joissa olemme tottuneet selaamaan viimeksi vuosituhannen taitteessa vaikuttavilta näyttäneissä käyttöliittymissä. Muumilaakson sivut puolestaan räväyttävät kävijänsä silmille uniikkeja piirroksia muumimaailmasta, ja myös käyttöliittymä on onnistuttu luomaan erittäin helppokäyttöiseksi, luultavasti koko perheen verkkovierailuja ajatellen.